Teplárna Loučovice

Společnost Teplárna Loučovice, a.s. provozuje vlastní energetický zdroj využívající fytomasu (převážně dřevní štěpku) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Instalovaný elektrický výkon je 7,9 MWe, instalovaný tepelný výkon je 20 MWt.

Teplárna Loučovice, a.s. je členem Českého sdružení pro biomasu.